हॅलो, इंटरनेट सर्विस

पहिला दिवस – वेळ: सकाळी १०.०० वाजता

“हॅलो, इंटरनेट सर्विस का ? ”

” हो, बोला ”

” अहो ब्रॉडबँड बंद पडलेय ”

” तुमचंच नाही, सगळीकडेच बंद आहे”

” का हो ? ”

” टेक्निकल प्रॉब्लेम” खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: सकाळी १०.०० वाजता

” हॅलो, इंटरनेट सर्विस ? ”

” दोन दिवस झाले नेट बंद आहे हो, कामं अडलीयेत ”

” काय करू साहेब ? सगळ्यांची तीच बोंब आहे”

” नक्की काय प्रॉब्लेम आहे हो ? ”

” एक्चेंजमधे उंदराने केबल खाल्ल्यात ”

” काय सांगता ? तरी किती वेळ लागेल चालू व्हायला ? ”

” काही सांगता येत नाही केबल शोधायला वेळ जाणारच ” खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: सकाळी १०.१० वाजता

“हॅलो इंटरनेट सर्विस ?”

” बोला ”

” तुमच्या एक्चेंजमधे प्रॉब्लेम आहे ना ”

” हो ना साहेब, केबल खाल्ल्या उंदरांनी ”

” मी तुमची काही मदत करू शकतो का ? ”

” तुम्ही टेलिकॉम वाले का हो ? ”

” नाही, पण मी थोडं सुचवू शकतो ”

” सांगा की साहेब ”

” तुम्ही ना ! चार-पाच मांजरी पाळा वाटल्यास मी एक देतो…. फुकटात ”

खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: सकाळी १०.२० वाजता

“हॅलो इंटरनेट सर्विस ? ”

” बोला ”

” अहो मघाशी फोन केलेला मी ते मांजरीचं तेवढं …”

” अहो साहेब कशाला मस्करी करता ? मांजरी पाळल्यानं काय होणार आहे ? ”

” अहो त्या उंदीर खातील ना ! त्या काही केबल खात नाहीत ”

” आणि मग मांजरी बाहेर कशा काढायच्या ? ”

” कुत्रे देतो ना दोन, चांगले गलेलठ्ठ ”

“च्यायला…… “खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: सकाळी १०.३० वाजता

” हॅलो इंटरनेट सर्विस ? ”

” हे बघा तुम्हीपण मांजर पाळायचे सल्ले देणार असाल तर…. ”

” नाही हो, कुणी दिला होता का असला सल्ला ? ”

” नायतर काय साहेब, इथे आमची हालत झालेय आणि लोकांना मस्करी सुचते”

” तुम्ही सध्या काय प्रोटेक्शन घेताय ? ”

” आँ, कसलं ओ कसलं ? ”

” अहो एक्स्चेंज साठी म्हणतोय मी ”

” चालू आहेत प्रयत्न ”

” मी सर्व्हिस देऊ का ? ”

” काय करता आपण ? टेलिकॉम मध्ये आहात का ? ”

” नाही हो, सर्पमित्र आहे ” खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: सकाळी १०.४० वाजता

” हॅलो इंटरनेट सर्विस का ? ”

” तुम्हीपण सर्पमित्र आहात का ? ”

” का ? तुम्ही आहात ? ”

” नाही हो, मघाशी कुणीतरी त्रास देत होतं, तुमचा काय प्रॉब्लेम आहे ? ”

” अहो नेट बंद आहे गेले दोन दिवस ”

” एक्सचेंजमध्ये उंदरांनी वायर चावल्यानं बंद पडलंय ते, काम चालू आहे”

” पण मी काय म्हणतो, ”

” बोला ”

” तुम्ही केबलना उंदराचं औषध लावून ठेवा म्हणजे बघा की उंदीर पडलेला असेल तिथेच शोधायची केबल ”

” तुम्ही तेच कालचे का हो ? ”

” नाही मी उंदीर मारायचं औषध विकतो एकदम जहाल आहे बघा उंदीर फूटभर पण लांब जाऊ शकत नाही ”

” ……. ” खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: दुपारी १.०० वाजता

” हॅलो इंटरनेट सर्विस ? ”

” नेट चालू झालेय ”

” मी विचारत होतो तुमच्याकडे एखादी कादंबरी किंवा डीव्हीडी आहे का हो ? ”

” हे टेलिफोन एक्सचेंज आहे लायब्ररी नाही ”

” नाही त्याचं काय आहे ते नेट ….. ”

” सांगितलं ना चालू झालंय ”

” हो तेच ते पण ते किंचित स्लो आहे, मला एक मेल पाठवायचंय तर ती जाईपर्यंत तेवढाच टाईमपास, एखादी कादंबरी वाचून झाली असती हो ”

खाSSड फोन बंद

दुसरा दिवस – वेळ: दुपारी १.३० वाजता

” हॅलो इंटरनेट सर्विस ? ”

” आता नेट व्यवस्थित चालू आहे ”

” ते माहीताय मला पण.. ”

” पण काय ? ”

” तेवढा उंदीर सापडला का ते विचारायचं होतं ”

खाSSड फोन बंद

 

हल्ली म्हणे इंटरनेट सर्विसवाले त्या कॉलरला शोधतायत, त्याचं कनेक्शन बंद करण्यासाठी. मला भीती नाही, मी बरेच जणांचे फोन वापरलेत.

You may also like...